Welkom

Welkom bij de Nijmeegse Avondschool voor Volwassenen. We zijn er voor volwassenen die naar eigen aanleg en tempo een cursus willen volgen en hun kennis en vaardigheden willen opfrissen en/of uitbreiden. Vragen waaraan gewerkt wordt zijn: Hoe bak ik een taart? Kan ik leren lassen? Kan ik beter leren rekenen? Kan ik met de computer leren werken? Kan ik mijn leesniveau verbeteren? Kan ik de theorie voor rijvaardigheid leren? Dit alles en nog veel meer kun je leren op de Nijmeegse Avondschool, waarbij de mogelijkheid bestaat om een diploma en/of een certificaat te behalen.

 

Voor wie?

De meeste Avondschoolcursisten hebben eerder voortgezet speciaal onderwijs of leerwegondersteunend onderwijs genoten en kiezen er voor om in hun vrije tijd bij te leren en te werken aan theorie- en praktijkvakken. Iedereen vanaf 16 jaar en ouder kan aan de cursussen deelnemen. Jaarlijks worden certificaten uitgereikt, waarop wordt aangegeven wat het studiejaar aan kennis en vaardigheden heeft opgeleverd.

 

Zelf aan de slag

In deze ingewikkelde maatschappij is het juist voor onze cursisten belangrijk dat ze leren hoe ze zich staande kunnen houden en wat er aan nieuwe kennis en vaardigheden noodzakelijk is. Zo wordt gewerkt aan theoretische, praktische en sociale aspecten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
De Nijmeegse Avondschool houdt in het cursusaanbod zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cursisten en de suggesties die worden aangereikt door de zorgverleners, werkbegeleiders en ondersteuners.

Cursusaanbod

Bij de Nijmeegse Avondschool kunnen verschillende vakken gevolgd worden, namelijk: lezen, Nederlandse taal, rekenen, engels, omgaan met de computer, textiele werkvormen/kostuumnaaien, metaal- /hout bewerken, consumptieve technieken;koken en bakken en theoretische rijvaardigheid: auto/brommer.
Lees meer.

Kernbegrippen

Bij de Nijmeegse Avondschool staan een aantal begrippen centraal, namelijk: kleinschaligheid, veiligheid, professioneel team, vraaggestuurd aanbod, landelijk avondschool platform, autonomie, sociale vaardigheid, relatievorming en individueel leerlingvolgsysteem(portfolio).
Lees meer.

Schoolactiviteiten

Bij de Nijmeegse Avondschool zullen naast de cursussen, ook andere extra activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstdiner, paasdiner, disco-avond, certificatenavond, carnaval en een schoolreisje.
Lees meer.

Openingstijden

De Nijmeegse Avondschool is open op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 18.00-21.00 uur.
De lessen duren van: 18.30-20.30 uur.

Contactgegevens

Dennenstraat 21
6543 JP Nijmegen

06-22472224

mieke.reijnen@planet.nl

Vul hier uw zoekopdracht in