Visie

De Nijmeegse Avondschool is er voor cursisten die kiezen voor het volgen van theorie en praktijklessen naar eigen aanleg- en vaardigheidsmogelijkheden.

Er wordt gewerkt met 6 professionele en gespecialiseerde leerkrachten en 1 vrij-williger, die deels werkzaam zijn in het regulier- en speciaal voortgezet dagonderwijs en reeds jaren kennis en ervaringen hebben opgedaan in deze vormen van onderwijs.

Het Bestuur van de Nijmeegse Avondschool ondersteunt de activiteiten en overlegt met de Gemeente en samenwerkende instanties.

Missie

De Nijmeegse Avondschool kent de volgende principes.
De schoolomgeving is: · veilig · gericht op de cursist · gestructureerd · professioneel · kwaliteit gericht

Er wordt met de cursisten gewerkt aan identiteit en ontwikkeling op:
Cognitief gebied – wat kan en wil ik nog leren om zelfstandig te kunnen werken? Praktisch gebied – wat kan en wil ik nog leren om zelfstandig te kunnen zijn? Verbaal- en communicatief gebied – hoe maak ik duidelijk wat ik wil vragen/zeggen? Op sociaal-emotioneel gebied – wat vind ik leuk om te doen? Maatschappelijk gebied – hoe kan ik een werkplek in het ‘vrije bedrijf’ veroveren?

Om deze missie waar te kunnen maken, onderhoudt de Nijmeegse Avondschool nauwe contacten met de Gemeente en andere organisaties om het voor onze cursisten mogelijk te maken elk jaar een cursus te volgen, die afgestemd is op hun behoefte en niveau. Ook het contact met bedrijven heeft veel aandacht.